En släkt i Bessinge

På denna webbplats beskrivs en släkt i Bessinge. Det börjar med Anna Svensdotter och Jöns Åkesson. Anna var född på Bessinge 5 1776. Jöns var född i Köinge 1768. De gifte sig 1797 och Jöns blev åbo på Bessinge 5. De fick under tiden 1798-1819 tolv barn men endast fem av dem uppnådde vuxen ålder. Fyra av dem stannade kvar i Bessinge och bildade familjer där.

Jöns, född 1801, blev åbo på Bessinge 1b.
Elena, född 1806, blev hustru på Bessinge 4.
Bengta, född 1808, stannade kvar på föräldragården och blev hustru där.
Sven, född 1816, blev åbo på Bessinge 2.

Mer om dessa och deras ättlingar i Bessinge fås genom att klicka på länkarna här till vänster. Siffrorna i länkarna inom parentes anger nuvarande postadress.

Del av "Topografiska Corpsens karta öfver Sverige 1865". Röd markering visar "automobilväg" 1921


Del av karta från 1917